31 Ιούλιος 19 | Προκυρήξεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε απαντήσεις που αφορούν τις προκηρύξεις ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος CLLD/LEADER και έχουν δοθεί από την ΕΥΚΕ και την ΕΥΕ ΠΑΑ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ... »
31 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 & Οικονομικές Καταστάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/8/2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε την πρόσκληση για την ΓΣ και τις οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση του 2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣ... »
Facebook Προγράμματος INTERFACE
25 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Facebook Προγράμματος INTERFACE

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με συμμετέχοντες εταίρους το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ισλανδίας (IRDI)  από την Ισλανδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών (CESIE)  από... »
25 Ιούλιος 19 | Προκυρήξεις

1η τροποποίηση 1ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη προκήρυξη για τις ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER: 1η τροποποίηση 1ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις Η τροποποίηση αφορά: την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως την 30/9/2019 την ενσωμάτωση ΚΑΔ στις υποδράσεις 19.2.3.1 (μεταποίηση/τυποποίηση) και 19.2.2.5 (επιχειρήσεις παροχής... »