20 Σεπτέμβριος 19 | Προκυρήξεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, παρατείνεται έως την 21η Οκτωβρίου 2019. ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας... »
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
9 Σεπτέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Τροποποίηση καταστατικού Διάφορα – ανακοινώσεις   Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στο ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ... »