10 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.816.585,16€, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης και καθόρισε τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται. Οι διαθέσιμοι πόροι δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 2.625.000€ και σε αυτούς προστέθηκαν 45.000€ από μεταφορά... »
10 Ιούλιος 20 | Προκυρήξεις

1η τροποποίηση Πρόσκλησης δημοσίων επενδύσεων, Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ)— Νέα Καταληκτική ημερομηνία 18/9/2020

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 156/9-7-2020 Πρόσκληση, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 99/14-4-2020 Πρόσκληση για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, αναφορικά με το τμήμα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”. ... »
10 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 26.486,82€. Η σύμβαση θα υπογραφεί... »
7 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (597.928,00€), με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο... »
7 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥ”, της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 12.130,60€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ... »
2 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ», της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Μαμουλάδας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 16.362,22€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου... »
1 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συνεργασία Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Θέρμου και Δωρίδος επί αναπτυξιακών θεμάτων και στοχεύσεων

Στο Δημαρχείο Ξηρομέρου, στον Αστακό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Δημάρχων Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα, Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κώστα Λύρου, Ξηρομέρου κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη, Δωρίδος κ. Γιώργου Καπεντζώνη και της Αντιδημάρχου Θέρμου κας. Γιάννας Καλημέρη με θέματα συζήτησης το κοινό τουριστικό προϊόν των πέντε Δήμων και το ενδεχόμενο σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού... »