27 Αύγουστος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου”, από τον Δήμο Ναυπακτίας (Καταληκτική ημερομηνία 25/9/2020)

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”  (597.928,00€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 25/9/2020 και ώρα 15:00. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... »
20 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΚ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΚ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ... »
20 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ” (167.710,00€),  με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ... »
11 Αύγουστος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας” (καταληκτική ημερομηνία 8/9/2020)

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ” (336.720,00€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 8/9/2020 και ώρα 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... »
11 Αύγουστος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας” (καταληκτική ημερομηνία 1/9/2020)

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ” (342.960,00€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 1/9/2020 και ώρα 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... »
7 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση πίνακα πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ (1η φάση χρηματοδότησης), στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Η επικαιροποίηση αφορά τις υποδράσεις 19.2.3.4 και 19.2.3.5. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν προοδευτικά και τα υπόλοιπα 26 θετικά αξιολογημένα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ... »
3 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Κριτήρια αξιολόγησης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (LEADER Αλιείας)

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στην επικείμενη πρόσκληση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛΘ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Τα κριτήρια θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ... »
3 Αύγουστος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”, από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (καταληκτική ημερομηνία 25/8/2020)

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 25/8/2020 και ώρα 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ... »
3 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Δευτέρα 7/9/2020 και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣ Γ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... »