17 Σεπτέμβριος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη δράσεων του φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής της Αιτωλίας” (Καταληκτική ημερομηνία 23/10/2020)

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ”  (137.500,00€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί... »
10 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης 1ου υποέργου “Βελτίωση και εκσυχρονισμός αναρριχητικού πεδίου”, της Πράξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αναρριχητικού πεδίου” (256.680,00€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
9 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ€

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 42 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ € και δημόσιας δαπάνης 6,6εκ €. Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι δικαιούχοι να υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, ώστε να προχωρήσουν... »
9 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” (600.000,00€),  με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
8 Σεπτέμβριος 20 | Προκυρήξεις

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ) – Νέα καταληκτική ημερομηνία 6/10/2020

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 190/8-9-2020 Πρόσκληση, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 99/14-4-2020 Πρόσκληση για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, αναφορικά με το τμήμα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”. Η τροποποίηση... »
2 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 100.152,26€.... »
1 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προς έκδοση οι αποφάσεις ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (χρηματοδότηση από το ΠΑΑ), του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι πρώτες 42 αποφάσεις ένταξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα υπογραφούν οι... »
1 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ” (304.000,00€),  με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ... »