7 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση πίνακα πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ (1η φάση χρηματοδότησης), στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Η επικαιροποίηση αφορά τις υποδράσεις 19.2.3.4 και 19.2.3.5. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν προοδευτικά και τα υπόλοιπα 26 θετικά αξιολογημένα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ... »
3 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Κριτήρια αξιολόγησης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (LEADER Αλιείας)

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στην επικείμενη πρόσκληση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛΘ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Τα κριτήρια θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ... »
3 Αύγουστος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”, από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (καταληκτική ημερομηνία 25/8/2020)

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 25/8/2020 και ώρα 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ... »
3 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Δευτέρα 7/9/2020 και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣ Γ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... »
10 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.816.585,16€, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης και καθόρισε τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται. Οι διαθέσιμοι πόροι δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 2.625.000€ και σε αυτούς προστέθηκαν 45.000€ από μεταφορά... »
10 Ιούλιος 20 | Προκυρήξεις

1η τροποποίηση Πρόσκλησης δημοσίων επενδύσεων, Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ)— Νέα Καταληκτική ημερομηνία 18/9/2020

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 156/9-7-2020 Πρόσκληση, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 99/14-4-2020 Πρόσκληση για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, αναφορικά με το τμήμα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”. ... »
10 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 26.486,82€. Η σύμβαση θα υπογραφεί... »
7 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (597.928,00€), με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο... »
7 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥ”, της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 12.130,60€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ... »
2 Ιούλιος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ», της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Μαμουλάδας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 16.362,22€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου... »