3 Αύγουστος 21 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2021)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 38/02-08-2021 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα... »
2 Αύγουστος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας. Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση της εταιρείας στις 31.12.2020. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... »