12 Αύγουστος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Η πληρωμή αφορά το ποσό των 11.873,14€ για το δημόσιο έργο “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου” του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Επί της ουσίας η συγκεκριμένη πληρωμή σηματοδοτεί... »
11 Αύγουστος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενεργοποίηση συστημάτων πληρωμών σε LEADER ΠΑΑ και Αλιείας

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ενημερώνει τους δικαιούχους των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ότι έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως τα συστήματα πληρωμών τόσο στο ΠΑΑ όσο και στο Αλιείας. Όσον αφορά το ΠΑΑ το σύστημα πληρωμών είχε απενεργοποιηθεί από την 1/1/2022 (τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για τις δημόσιες επενδύσεις), ενώ όσον αφορά το Αλιείας... »
2 Αύγουστος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΓΣ μετόχων και χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021... »
2 Αύγουστος 22 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σ.Μ.Ε. για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης & προβολής του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής, του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4. Η σύμβαση θα συναφθεί με υποψήφιο που έχει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 12/8/2022... »