Προγράμματα

CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ χρηματοδοτείται από δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής... »
Περισσότερα
leader
Ανενεργό

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή... »
Περισσότερα
Logo-Interface

INTERFACE

INTERFACE   Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες   Στόχοι: * Εντοπισμός ευάλωτων κοινοτήτων στις χώρες και τις περιφέρειες των εταίρων, οι οποίες παρουσιάζουν... »
Περισσότερα
http://www.alieia.gr/
Ανενεργό

LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADERΑλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, με τίτλο «Οικοτουριστικές... »
Περισσότερα
affisa-thumb
Ανενεργό

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤοπΣΑ: ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τίτλος Πράξης: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» · Συντονιστής: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ... »
Περισσότερα
bohueia-spiti
Ανενεργό

Βοήθεια στο Σπίτι

H ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ υλοποίησε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” στους Δήμους Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ευπαλίου, Πλατάνου, Πυλήνης και Χάλκειας, με χρηματοδότηση αρχικά από εθνικούς... »
Περισσότερα
cultema
Ανενεργό

CULTEMA

Οι πολιτισμικές αξίες αντανακλούν την περιφερειακή αλλά και την τοπική ταυτότητα και αποτελούν βασικό παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα CULTEMAστοχεύει στην δημιουργία μιας κοινής... »
Περισσότερα
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α
Ανενεργό

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, η οποία καθορίζεται από τα όρια των Δήμων – μετόχων της, οι οποίοι είναι: Δήμος Αιτωλικού... »
Περισσότερα
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
Ανενεργό

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμμετείχε μαζί με άλλους Φορείς, στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», του Ε.Π. «Απασχόληση... »
Περισσότερα
Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανενεργό

Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Δομή Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργήθηκε το 2003 από τις ακόλουθες αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής... »
Περισσότερα
cadses
Ανενεργό

Warema

WAREMA – Water Resource Management in Protected Areas Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ  συμμετέχει στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIB/CADSES στο πρόγραμμα WAREMA το... »
Περισσότερα
bohueia-spiti
Ανενεργό

Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)

Τι είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Είναι πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα μα αναπηρίες και στη... »
Περισσότερα
PRO_AGRI_-_TOUR_LOGO
Ανενεργό

Pro Agri-tour

To Pro Agri-Tour στόχευε στη Δημιουργία Σήματος Ποιότητας υπό τη μορφή ομπρέλας, το οποίο θα διανέμεται σε αγροτουριστικές μονάδες και σε παραγωγούς που θα ικανοποιούν τα κριτήρια. Κάτω από την ομπρέλα... »
Περισσότερα
leader
Ανενεργό

LEADER+

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ είναι μια από τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006). Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε./C139/18.5.2000... »
Περισσότερα
EQUAL
Ανενεργό

Equal

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL» υλοποιήθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για την καταπολέμηση του Αποκλεισμού». Το πρόγραμμα αυτό... »
Περισσότερα