Ο νέος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας αποτελεί το σύγχρονο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας, των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για όλες τις σημαντικές δράσεις και προγράμματά της. Στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων και των πολιτών της περιοχής, προσδοκώντας στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και χρηματοδοτικού εργαλείου.