Το δίκτυο FARNET έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.farnet.eu) καλές πρακτικές δραστηριοτήτων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 (LEADER Αλιείας). Ορισμένες εξ' αυτών μπορείτε να τις δείτε στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο. Το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί στην περιοχή, αλλά ενδέχεται να προκύψουν αντίστοιχες ιδέες για τα αλιευτικά προϊόντα της περιοχής μας.

Σχετικά αρχεία
Καλές Πρακτικές