Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1._1.8 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 20 ιδιωτικές επενδύσεις, του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 2.091.211,00€.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή επιπλέον πιστώσεων στο τοπικό πρόγραμμα, ώστε να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, που έχει λάβει θετική αξιολόγηση.

Οι επενδυτές θα ενημερωθούν με επιστολή για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1 (επενδύσεις από αλιείς)

ΒΙΦΓΒ-ΟΞ1-signed_ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ

ΒΙΦΓΒ-863-signed_ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΙΦΓΒ-606-signed_ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΒΙΦΓΒ-87Φ-signed_ΡΕΠΑΚΙΑ

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2 (επενδύσεις από μη αλιείς)

ΒΙΦΓΒ-0Ι3-signed_ΚΟΥΜΠΙΟΣ Ο.Ε.

ΒΙΦΓΒ-2Υ4-signed_ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΦΓΒ-3Λ4-signed_ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ο.Ε.

ΒΙΦΓΒ-7ΨΑ-signed_ΚΑΤΣΙΚΑ

ΒΙΦΓΒ-80Η-signed_ΔΟΥΡΟΣ Ο.Ε.

ΒΙΦΓΒ-ΗΨΓ-signed_ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ο.Ε.

ΒΙΦΓΒ-ΜΣ6-signed_ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΕ

ΒΙΦΓΒ-ΝΣΖ-signed_ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΒΙΦΓΒ-ΟΡΖ-signed_ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΒΙΦΓΒ-Ρ2Χ-signed_ΝΤΑΡΛΑΣ

ΒΙΦΓΒ-Ρ5Δ-signed_ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

ΒΙΦΓΒ-ΣΒΔ-signed_ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΦΓΒ-ΣΛ0-signed_ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΒΙΦΓΒ-ΨΕΙ-signed_ΚΩΣΤΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Ο.Ε.

ΒΙΦΓΒ-ΩΧΚ-signed_ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 (μεταποίηση/τυποποίηση αλιευτικών προϊόντων)

ΒΙΦΓΒ-701-signed_ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 4.1.1.3 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ