Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι στην περιοχή της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Κ. Αστακού) θα διατεθούν 8.850.000€ για την υλοποίηση επενδύσεων (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα), στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER. Τα 6.500.000€ θα διατεθούν σε δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τα 2.350.000€ θα διατεθούν σε δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προσαρμοστεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Κατόπιν αυτού, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για την σταδιακή προετοιμασία των ενδιαφερομένων, προκειμένου να υποβάλλουν πρόταση για την χρηματοδότηση επενδύσεων από το τοπικό πρόγραμμα.