Υπογράφηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, που δύναται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

Δείτε επίσης: