Το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ χρηματοδοτείται από δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Στις περισσότερες κοινότητες της περιοχής παρέμβασης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις και από τα δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Σε όλες τις κοινότητες δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στις κοινότητες για τις οποίες δεν αναφέρονται στοιχεία στη στήλη “LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020” και ειδικότερα στις υποστήλες “Έκταση” & “Πληθυσμός” ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να χρηματοδοτηθούν δράσεις από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (σ.σ. τα σχετικά πεδία εμφανίζονται με σκούρο χρώμα).

Δείτε το ακόλουθο αρχείο για να ενημερωθείτε για την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ: