Στο πλαίσιο των διαδικασιών του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφφωνη γνώμη για την δημοπράτηση των έργων:

α) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» (163.400€)

β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ» (100.000€)

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η δημοπράτηση των προαναφερόμενων έργων από τον Δήμο Ναυπακτίας.