Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για τρία (3) επιπλέον έργα δημοσίου χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος LEADER, στον Δήμο Ναυπακτίας, με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπάκτου (ΔΕΥΑΝ).

Ειδικότερα, δόθηκε το πράσινο φώς για την δημοπράτηση των ακόλουθων έργων:

  1. Επέκταση κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Λυγιά Ναυπάκτου (55.500,01€)
  2. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Μαμουλάδας (24.791,27€)
  3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Πούντου (18.379,70€)