Στο πλαίσιο της πρόκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, από τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και τους φορείς τους, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500,00€, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 300%.

Ειδικότερα, προτάσεις υπέβαλαν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή έχει ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, επιδιώκοντας την ολοκλήρωσή της έως τα τέλη Οκτωβρίου.