Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ".

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείται την ηλεκτρονική διεύθυνση: