Στις 9/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0050112, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την RIGAS MARISSA και αντικείμενο την ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 51.595,15€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στην δικαιούχο το 13,37% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 619.884,81€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€