Στις 15/9/2021 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 378.908,86€ (δημόσια δαπάνη) στα επενδυτικά σχέδια LD311-0044169, LD311-0048208, LD311-0051637 και LD311-0051425, με δικαιούχους την ΓΟΥΕΣΤ ΣΑΝ ΝΕΠΑ, τον Α.Σ. ΕΡΥΣΙΧΗ, τον ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΛΕΩΝΙΔΑ και την ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ.

Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και το εμπόριο ζωοτροφών.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στην ΓΟΥΕΣΤ ΣΑΝ ΝΕΠΑ το 99,67% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στον Α.Σ. ΕΡΥΣΙΧΗ το 12,99% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στον ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΛΕΩΝΙΔΑ το 57,86% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στην ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ το 87,05% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 1.339.606,12€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 127.572,90€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.467.179,02€.