Στις 17/9/2021 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 170.295,97€ (δημόσια δαπάνη) στα επενδυτικά σχέδια LD311-0053895 και LD311-0052189, με δικαιούχους την ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΕΪΛΣ ΝΕΠΑ και την WESTLAND FRUIT ΕΠΕ.

Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στην ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΕΪΛΣ ΝΕΠΑ το 36,42% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • στην WESTLAND FRUIT ΕΠΕ το 87,06% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 1.509.902,09€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 127.572,90€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.637.474,99€.