Στις 13/10/2021 πραγματοποιήθηκε πληρωμή 86.753,18€ (δημόσια δαπάνη) στο επενδυτικό σχέδιο “Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου”, με δικαιούχο τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στο έργο “Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” το 32,96% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 1.509.902,09€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 214.326,08€

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 1.724.228,17€.