Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε την απόφαση ένταξης είκοσι (20) επιπλέον ιδιωτικών επενδύσεων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Πλέον, οι ενταγμένες ιδιωτικές επενδύσεις ανέρχονται σε 62, με συνολικό προϋπολογισμό 15.647.183,37€.

Το προσεχές διάστημα θα ενταχθούν έξι (6) επιπλέον ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ