Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας “ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την δικτύωση προστατευόμενων περιοχών από την συνθήκη RAMSAR & NATURA 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, που συντελείται σε αυτές.

Το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης, σήμανσης σημείων ενδιαφέροντος και προβολής, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 198.375,00€.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

  1. Αιτωλική Αναπτυξιακή (συντονιστής εταίρος)
  2. Αχαΐα Αναπτυξιακή
  3. ΕΤΑΝΑΜ
  4. Αναπτυξιακή Ολυμπίας
  5. Αναπτυξιακή Καβάλας
  6. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή
  7. Αναπτυξιακή Ροδόπης
  8. FLAG SAMOKOV (Βουλγαρία)

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την εγκριτική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ