Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την προώθηση και ενεργοποίηση του αλιευτικού τουρισμού.

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. επίδειξης καλής πρακτικής, προβολής, κατάρτισης αλιέων και δημοσιότητας.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

 1. Αναπτυξιακή Καβάλας (Συντονιστής εταίρος)
 2. Αιτωλική Αναπτυξιακή
 3. Αναπτυξιακή Ηρακλείου
 4. Αναπτυξιακή Κυκλάδων
 5. Αναπτυξιακή Ολυμπίας
 6. Πιερική Αναπτυξιακή
 7. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
 8. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ηπείρου
 9. Δημοσυνεταιριστική εταιρεία Έβρου
 10. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου
 11. Αχαΐα Αναπτυξιακή
 12. Αναπτυξιακή Ευβοίας
 13. Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Ευβοίας και Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
 14. Αναπτυξιακός Οργανισμός Θεσσαλονίκης
 15. Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Κρήτης
 16. Αναπτυξιακή Ροδόπης
 17. Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την εγκριτική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ