Τις τελευταίες ημέρες του έτους πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (δημόσια δαπάνη) 1.000.000€ περίπου σε επενδυτικά σχέδια με δικαιούχους τους «ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», «ΡΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ», «ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», «ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», «ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», «ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», «ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ», «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΕΕ», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΟΕ», «ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ», «ΚΟΛΟΒΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ», «ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», «ΜΥΛΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ», «BLIKAS OLIVES ΙΚΕ», «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», «ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ», «ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ», «ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΚΕ», «ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ».

Στους προαναφερόμενους δικαιούχους έχουν συνολικά καταβληθεί ποσά που αντιστοιχούν στα κάτωθι ποσοστά επί του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού τους σχεδίου:

 • στον ΔΕΛΗΜΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ το 25,51%
 • στον ΡΑΪΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ το 76,61%
 • στον ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ το 96,34%
 • στον ΚΟΤΣΑΝΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ το 51,89%
 • στον ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ το 10,65%
 • στην ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ το 19,46%
 • στον ΣΟΦΙΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ το 13,23%
 • στην ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ το 33,86%
 • στην ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΕΕ το 30,41%
 • στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΟΕ το 18,68%
 • στην ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ το 35,95%
 • στην ΚΟΛΟΒΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ το 52,05%
 • στον ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ το 75,82%
 • στον ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  1. για το έργο της ανάπλασης της δημοτικής οδού Αντιρρίου το 19,32%
  2. για το έργο της αποκατάστασης μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών το 58,60%
  3. για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Πλατάνου το 28,07%
  4. για το έργο της κατασκευής κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο το 14,15%
  5. για το έργο του καθαρισμού και της σήμανσης μονοπατιών στο όρος Βαράσοβα το 12,33%
 • στον ΜΥΛΩΝΑ ΛΟΥΚΑ το 41,91%
 • στην BLIKAS OLIVES ΙΚΕ το 61,74%
 • στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ το 51,86%
 • στον ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ ΣΩΚΡΑΤΗ το 60,86%
 • στον ΓΡΙΒΑ ΜΙΧΑΗΛ το 62,61%
 • στην ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΚΕ το 48,39%
 • στον ΚΟΤΣΑΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ το 91,05%
 • στην ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ το 53,97%

Οι συνολικές πληρωμές (δημόσια δαπάνη) για επενδύσεις ανέρχονται σε 2.691.479,35€, εκ των οποίων:

 • 2.269.442,86€ έχουν καταβληθεί για ιδιωτικές επενδύσεις
 • 422.036,49€ έχουν καταβληθεί για δημόσιες επενδύσεις