Με το κλείσιμο του 2021, η απορρόφηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής ανήλθε στο 62% επί του προϋπολογισμού (δημόσιας δαπάνης) για επενδύσεις. Συνολικά έχουν καταβληθεί για την χρηματοδότηση επενδύσεων 2,7εκ€, εκ των οποίων:

  • τα 2,3εκ€ περίπου στις ιδιωτικές επενδύσεις και
  • τα 0,4εκ€ περίπου στις δημόσιες επενδύσεις

Συνυπολογίζοντας και τα υπόλοιπα υπομέτρα του τοπικού προγράμματος, οι πόροι δημόσιας δαπάνης που έχουν απορροφηθεί ανέρχονται σε 4εκ€, με το ποσοστό απορρόφησης να διατηρείται στο 62%. Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιωτική συμμετοχή η κινητοποίηση οικονομικών πόρων ανέρχεται σε 6εκ€.

Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αύξηση των πόρων του τοπικού προγράμματος, καθότι ο προϋπολογισμός των ενταγμένων επενδύσεων ανέρχεται στο 400% περίπου του αρχικού προϋπολογισμού.