Την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εταιρικού σχήματος που υλοποιεί το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος”, το οποίο έχει ενταχθεί στα τοπικά προγράμματα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ των ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας και σε αυτήν συμμετείχαν στελέχη των τεσσάρων ΟΤΔ, ο κ. Αθανασόπουλος Νίκος από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και ο κ. Κουτσικόπουλος Κώστας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στόχος της συνάντησης ήταν να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας, καθώς και οι άμεσες ενέργειες υλοποίησης, οι οποίες ξεκινούν εντός του Ιουνίου.

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας αποσκοπεί στην αναζήτηση λύσεων για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στις λιμνοθάλασσες, με απώτερους στόχους την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και την δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους αλιείς.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει:

  • τους συμμετέχοντες στην συνάντηση
  • την κα Βικάτου Ολυμπία, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, για την παραχώρηση της αίθουσας, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
  • το προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου της Πλευρώνας για την άψογη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της συνάντησης
  • τον αλιέα κ. Παναγιώτη Τσοκάντα, από το διβάρι Αιτωλικού, για την ξενάγηση που πραγματοποίησε στους συμμετέχοντες
  • την κα Ρούσση Σισία για την ενημέρωση που παρείχε για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού
  • τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του χώρου TOURLIDA BEACH για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, αναφορικά με το γεύμα τους
  • τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κλείσοβας για την παροχή στους συμμετέχοντες της δυνατότητας επίσκεψης των εγκαταστάσεων στο διβάρι του
  • τον φορέα MESSOLONGI BY LOCALS για την άψογη συνεργασία σε θέματα φιλοξενίας των συμμετεχόντων και παρουσίασης της περιοχής