Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021