Οι πληρωμές του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, για το σκέλος που αφορά το ΠΑΑ, ξεκίνησαν πάλι μετά την 8μηνη διακοπή τους, λόγω της τροποποίησης του συστήματος πληρωμών από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δυο πρώτες πληρωμές με το νέο σύστημα αφορούν τα επενδυτικά σχέδια LD311-0044169 (υπηρεσίες τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα) και LD311-0048208 (Επέκταση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίου – συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων του ΑΣΟ ΕΡΥΣΙΧΗ), με το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 40.712,00€.

Τις επόμενες ημέρες οι πληρωμές θα εντατικοποιηθούν καθότι ήδη έχουν αποσταλεί προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (διαδικασία που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις) αιτήματα πληρωμής, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 500.570,18€ (δημόσια δαπάνη). Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου από την Αιτωλική Αναπτυξιακή αιτήματα πληρωμής, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε 600.000,00€ (δημόσια δαπάνη) περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυο πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στοιχεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 2.732.191,35 62,45%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 20.518,40 1,18%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 2.752.709,75 45,01%