Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύσει διαγωνισμό για την ανάθεση σύνταξης της πρότασης του νέου LEADER 2023-2027.

Για οποιαδήποτε πληροφορία συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος