Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμών δικαιούχων για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ για τις Πράξεις:

  • Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
  • Ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΟΕΕ_ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

ΟΕΕ_ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων