Ο Ε.Φ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε την απόφαση ένταξης της Πράξης “Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

Τροποποίηση απόφασης ένταξης