Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Συγκρότηση άτυπων τοπικών δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α αφορά τη δράση «Συγκρότηση άτυπων δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας» του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους».

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Οργάνωση εργαστηρίων για την επιμόρφωση αλιέων.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β αφορά την δράση «εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού και επιμόρφωση αλιέων» του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος».

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Συμβουλευτική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ αφορά την δράση «Συμβουλευτική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου» του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Διατοπική Συνεργασία Αλιευτικός Τουρισμός».

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 3/3/2023 και ώρα 13:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ