Την Κυριακή 19/2/2023 πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, εξαιρετική διαβούλευση με τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) για το νέο πρόγραμμα LEADER της περιοχής μας, στο πλαίσιο της Γ.Σ. και της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας.

Η Ο.ΣΥ.Ν αποτελεί διαχρονικό μέλος των εταιρικών σχημάτων των Επιτροπών Διαχείρισης Προγραμμάτων LEADER της περιοχής μας, συνεισφέροντας μαζί με τα μέλη της πολυδιάστατα στα αναπτυξιακά δρώμενα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που αναπτύχθηκε παρασχέθηκαν αμφίπλευρα πολύτιμες πληροφορίες για την κατάρτιση και μετέπειτα υλοποίηση του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, τα μέλη της Ο.ΣΥ.Ν. κατέθεσαν σημαντικότατες πληροφορίες και ιδέες για την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο πολιτιστικό καλεντάρι, μέσω της ανάδειξης των πολυάριθμων πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα, την ιστορία και τα έθιμα.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των αναπτυξιακών δρώμενων στην περιοχή, η Ο.ΣΥ.Ν. και η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα αναπτύξουν από κοινού δράσεις, με σκοπό την προσέλκυση νέων ανθρώπων, που κατάγονται από την περιοχή και διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας, για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ναυπακτία, αξιοποιώντας και τους πόρους του νέου προγράμματος LEADER.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση και το δελτίο τύπου της Ο.ΣΥ.Ν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.ΣΥ.Ν.