Η ΟΤΔ Αιτωλική Αναπτυξιακή τροποποίησε το τεχνικό δελτίο της Πράξης LD311-0050950.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ