Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε το τεχνικό δελτίο της Πράξης LD311-048625 “Επέκταση αγροτουριστικής μονάδας”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο.

Τροποποίηση τεχνικού δελτίου LD311-048625