Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υλοποιεί στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», με στόχο την προβολή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με την ΜΚΟ «Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi By Locals» και καλούμε τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 12 – 14 ετών, να συμμετάσχουν στην επίδειξη καλής πρακτικής σε θέματα βιώσιμης αλιείας (τεχνική fly fishing),  που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικό διακρατικό συνεργάτη μας. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών που μπορούν να συμμετάσχουν στην δράση είναι οκτώ (8) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η επίδειξη καλής πρακτικής θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023, ώρα 17:00 – 21:00, στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού (Κλείσοβα).

Για την συμμετοχή στην εν λόγω δράση θα πρέπει να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής, από τους γονείς των μαθητών και να αποσταλεί στο e-mail της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ: info@aitoliki.gr.

Το ΣΔΣ «Ζωή στους Υγροβιότοπους» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ