Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε τα τεχνικά δελτία των πράξεων:

  • JU-CO (ΕΣΤΙΑΣΗ)
  • ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ
  • ΜΠΛΙΚΑ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ)
  • ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τυποποίηση)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_JU-CO_01

ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΠΛΙΚΑ_01

ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ