Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», πραγματοποιήθηκε επίδειξη καλής πρακτικής για την βιώσιμη αλιεία (τεχνική fly fishing), από τον επιστημονικό διακρατικό συνεργάτη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, σε μαθητές ηλικίας 12 – 14 ετών, στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Η βιώσιμη τεχνική fly fishing έγκειται στο γεγονός ότι αλιεύεις το ψάρι με τρόπο που να μην πληγωθεί, ώστε στη συνέχεια να επιστραφεί στο φυσικό του περιβάλλον για να συνεχίσει τον κύκλο ζωής του, κάνοντας ταυτόχρονα και το χόμπι σου.

Οι μαθητές βρέθηκαν στον υγροβιότοπο όπου έλαβαν τη θεωρητική επιμόρφωση και κατόπιν της επίδειξης της τεχνικής , συμμετείχαν βιωματικά στην ρίψη του τεχνητού δολώματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον χώρο της ΜΚΟ Messolonghi By Locals, όπου συμμετείχαν στην δημιουργία τεχνητών δολωμάτων.

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους» έχει στόχο την προβολή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού.