Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, μετά από μια μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και επεξεργασίας δεδομένων, υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α της πρότασης για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027, δώδεκα μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. Η κατάρτιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Β έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του έχει καθοριστεί η 12/7/2023.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αισθάνεται, παράλληλα, την υποχρέωση να ευχαριστήσει το σύνολο των φορέων και των προσώπων, που συνέβαλαν στην κατάρτιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, με τις πολύτιμες πληροφορίες και προτάσεις τους. Η τοπική κοινωνία έδειξε για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον της και την αποδοχή της στο πρόγραμμα LEADER, το οποίο διαχρονικά ενισχύει την πρόοδο της περιοχής μας κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά, καθώς και την βούλησή της για παραγωγικές συνεργασίες.

Με την ελπίδα της θετικής αξιολόγησης, συνεχίζεται η αναπτυξιακή μας προσπάθεια, προσδοκώντας το νέο πρόγραμμα να ξεπεράσει σε επενδύσεις (ιδιωτικές και δημόσιες), αποδοτικότητα και απορρόφηση το υφιστάμενο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 20εκ€.