Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε την απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ