Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της 3ης Πρόσκλησης για δημόσιες επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (LEADER ΠΑΑ).

Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγής επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, από την Δευτέρα 29/1/2024 έως την Τρίτη 6/2/2024.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ