Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι αναρτήθηκε η απόφαση ένταξης για την δημόσια επένδυση “Βελτίωση οδού πρόσβασης από Πόδο μέχρι τη διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό Αμπελακιώτισσα – Άνω Χώρα”, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ