29 Σεπτέμβριος 23 | Προκυρήξεις

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 4/12/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».... »
15 Σεπτέμβριος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή δημοσιοποιεί ανοιχτή πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων σε διαδικτυακό σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού, του έργου διακρατικής συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II». Η πρώτη φάση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία... »
18 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Αποφάσεις ένταξης δυο νέων δημοσίων επενδύσεων (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει ότι υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, οι αποφάσεις ένταξης δυο νέων επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, προϋπολογισμού 633.660,65€, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ). Ειδικότερα, οι αποφάσεις ένταξης αφορούν τις δημόσιες επενδύσεις: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ... »
16 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Οριστικός πίνακας αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δημόσιες επενδύσεις (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (σκέλος ΠΑΑ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ... »
8 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών εργαστηρίων και υλικού προβολής

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών εργαστηρίων και υλικού προβολής, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας... »
26 Ιούλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσίων επενδύσεων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και η ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνουν τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημόσιες επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ), βάσει του οποίου εντάσσονται δυο επενδυτικά σχέδια και απορρίπτεται ένα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... »
14 Ιούλιος 23 | Προκυρήξεις

Συμμετοχή αλιέων σε επισκέψεις επίδειξης καλών πρακτικών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ καλεί αλιείς για την συμμετοχή τους σε επισκέψεις επίδειξης καλών πρακτικών, που θα πραγματοποιηθούν μέσω των ενεργειών: 3.1 “Διενέργεια επίσκεψης επίδειξης Καλής Πρακτικής στην Αστούρια της Ισπανίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων αλιέων”, της Πράξης Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με τίτλο “Διατοπική Συνεργασία: Προώθηση της Υπεύθυνης... »
8 Μάιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 17/7/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η Ομάδα Τοπικής... »
8 Μάιος 23 | Προκυρήξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών σε δράση διακρατικού σχεδίου συνεργασίας

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υλοποιεί στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», με στόχο την προβολή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών,... »
7 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 9/6/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».... »