10 Μάρτιος 15 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Διευκρινήσεις επί της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην ΟΤΔ διευκρινίζονται τα αναφερόμενα στο ακόλουθο αρχείο: Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 7ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER... »
9 Φεβρουάριος 15 | Προκυρήξεις

7η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (καταληκτική ημερομηνία: 20/04/2015 και ώρα 14:00)

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσίευσε την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, που αφορά περιοχές των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Δομνίστας. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 20η Απριλίου 2015 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:... »
1 Δεκέμβριος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ και ειδικότερα στην Πράξη “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΣΑ... »
29 Αύγουστος 14 | Προκυρήξεις

Παράταση 2ης Πρόσκλησης για επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ

Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ παρατείνεται έως την 30/09/2014. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... »
1 Αύγουστος 14 | Προκυρήξεις

2η Πρόσκληση για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ

Για την 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... »
5 Μάιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση 20 αποφάσεων ένταξης για το LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1._1.8 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 20 ιδιωτικές επενδύσεις, του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 2.091.211,00€. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή επιπλέον πιστώσεων... »
30 Απρίλιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση αποφάσεων ένταξης για 6 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του LEADER ΠΑΑ

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για 6 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (LEADER ΠΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 1.601.800,00€. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: APOF_ENT_313_6_5H_PROK_ΒΙ0ΕΒ_5ΡΔ APOF_ENT_L123_AITWLIKI_5H_PROK_ΒΙ0ΡΒ_ΣΝΜ... »
29 Απρίλιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Υποβολή 13 επενδυτικών σχεδίων στο LEADER ΠΑΑ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής υποβλήθηκαν 13 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.274.748,34€. Άμεσα ξεκινάει η αξιολόγηση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσει η διαδικασία... »
9 Απρίλιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση αποφάσεων ένταξης για 2 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση δυο (2)  ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 870.000,00€. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ... »
28 Μάρτιος 14 | Προκυρήξεις

Ένταξη 126 ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΙΤΩΛΙΑ” κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2014 ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το οποίο υλοποιείται στους Δήμους Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου.... »