20 Σεπτέμβριος 17 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες δύναται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 29/9/2017 και ώρα 11:00π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... »
12 Φεβρουάριος 16 | Προκυρήξεις

Προκηρύχθηκαν 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προκηρύχθηκαν 4 προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες και τα links με τις αναλυτικές πληροφορίες των σχετικών προκηρύξεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ link ισότοπου επιλεξιμοτητα δαπανών Περίοδος υποβολής ποσά προϋπολογισμού ποσοστό επιδότησης από από εως από... »
29 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, σε συνέχεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, της εξέτασης των ενστάσεων και της αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της ΟΤΔ οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 151012_Prodimosieysi_Drasis_Ptyhiouxon_(4)... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητα”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 151012_Prodimosieysi_Neofyhs_Epiheirimatikotita_(3)... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 150112_Prodimosieysi_Anavathmisi_Yfistamenon_Epiheiriseon_(3)... »
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (μάγειρες/σερβιτόροι)
1 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (μάγειρες/σερβιτόροι)

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή προκυρήσσει πρόχειρο διαγωνισμό στο πλαίσιο του έργου EUROTURISM. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 3 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... »