Προκήρυξη για συνεργασία με ιατρό
1 Οκτώβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για συνεργασία με ιατρό

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Αντίρριο, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2010, με δυνατότητα παράτασης, για την στελέχωση των έργων: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» (Βοήθεια στο Σπίτι... »
Προκήρυξη θέσης για το Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου
8 Σεπτέμβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη θέσης για το Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Δήμος Ευπαλίου).... »
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER
26 Αύγουστος 10 | Προκυρήξεις

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3/25-08-2010 Απόφασης... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αντιρρίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αποδοτίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πλατάνου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πλατάνου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Πλατάνου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πυλήνης
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πυλήνης

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Πυλήνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Χάλκειας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» Συμπληρωματική επιλογή ωφελούμενων Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στο Δήμο Ευπαλίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)
15 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδσας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)   Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση... »