ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER
12 Ιούλιος 07 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με ένα στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές», στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB/CADSES, για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης.   Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ... »