Προκήρυξη για Ιατρούς στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
26 Σεπτέμβριος 08 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για Ιατρούς στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκηρύσσει δυο θέσεις Ιατρών για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων Αντιρρίου, Πυλήνης, Πλατάνου και Αποδοτίας, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Οκτωβρίου 2008. Σχετικά αρχεία Προκήρυξη... »
Νέα καταληκτική ημερομηνία για την προκήρυξη του νέου LEADER
1 Αύγουστος 08 | Προκυρήξεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την προκήρυξη του νέου LEADER

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όρισε νέα καταλητική ημερομηνία την 8η Σεπτεμβρίου 2008 για την υποβολή των Τοπικών Προγραμμάτων του νέου LEADER (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”). Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθ' υπόδειξη των Δήμων – μετόχων της καταρτίζει Τοπικό Πρόγραμμα για το νέο Leader με περιοχή παρέμβασης 10 Δήμους... »
Προκήρυξη Δημοσίων Έργων ΑΞΟΝΑ 3 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1 Αύγουστος 08 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη Δημοσίων Έργων ΑΞΟΝΑ 3 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε τα Δημόσια Έργα του ΑΞΟΝΑ 3, του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προκήρυξη απευθύνεται στους δικαιούχους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν έργα στο πλαίσιο των ΜΕΤΡΩΝ 313, 321, 322 και 323. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες... »
Προκήρυξη προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
12 Ιούνιος 08 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την προκήρυξη του προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Αυγούστου 2008. Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα υποβάλλει τοπικό πρόγραμμα με περιοχή παρέμβασης... »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3 Σεπτέμβριος 07 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.3.3.2 «Ενέργειες Προώθησης – Προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)» Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης 44/16-07-2007) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της προβολής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού... »
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER
12 Ιούλιος 07 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με ένα στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές», στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB/CADSES, για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης.   Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ... »