31 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, το οποίο μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει νόμος του Κράτους. Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου: “Ελλάδα 2.0” ... »
31 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου” (198.000,00€), με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου”, με προϋπολογισμό 198.000,00€ και δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας. Το έργο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και χρηματοδοτείται από το σκέλος... »
26 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τελική πληρωμή για το έργο δημοσίου χαρακτήρα “Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Λυγιά Ναυπάκτου”, με δικαιούχο την ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Στις 26/3/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 19.120,09€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού... »
22 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0045894, με δικαιούχο την Λ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε.ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε.

Στις 22/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0045894,  το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, με δικαιούχο την Λ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε.ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. και αντικείμενο την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 131.182,18€. Με την παρούσα πληρωμή... »
19 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

LEADER ετών 30!

Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991. Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα, μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν... »
18 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “Δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου” (585.173,79€), με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 585.173,79€.... »
17 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τελική πληρωμή για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα “Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Πούντου” και “Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Μαμουλάδας”, με δικαιούχου την ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Στις 17/3/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου” και “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Μαμουλάδας”, με δικαιούχο την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας. Το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 12.192,82€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στον δικαιούχο... »
12 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0047956, με δικαιούχο την ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

Στις 12/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0047956, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό μονάδας κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 122.115,00€.... »
12 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0048625, με δικαιούχο τον Καραντινό Σωκράτη

Στις 12/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0048625, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ ΣΩΚΡΑΤΗ και αντικείμενο την επέκταση αγροτουριστικής μονάδας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 117.916,37€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στον δικαιούχο το 36,82%... »
9 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το έργο LD311-0052740, με δικαιούχο τον ΝΑΣΤΟ ΔΙΟ. ΓΕΩΡΓΙΟ

Στις 9/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0052740, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον ΝΑΣΤΟ ΔΙΟ. ΓΕΩΡΓΙΟ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό εμπορικής επιχείρησης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 7.471,75€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στον δικαιούχο το 38,38%... »